PŁACE i KADRY

kadry i płace

Jak przedstawia się obsługa kadrowo-płacowa W oparciu o aktualną wiedzę, dotyczącą obowiązujących przepisów prawa pracy, finansowego, czy też ubezpieczeń społecznych, nasze biuro rachunkowe jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę kadrowo-płacową małych, średnich firm, jak i większych podmiotów gospodarczych. Koszt świadczonych przez nasz zespół usług zawsze obliczany jest indywidualnie, na podstawie zakresu niezbędnych prac oraz czasu potrzebnego na ich zrealizowanie. Rezultatem jest oferta korzystna pod kątem potrzeb naszych Klientów. Zarządzanie własnym zasobem ludzkim staje się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Otwarty rynek pracy zwiększa oczekiwania po stronie pracowników, a tym samym dodaje to obowiązków po stronie pracodawcy. Naszym klientom pomagamy we wszelkich rozwiązaniach kadrowych, ułatwiając im przy tym zarządzanie. Wspieramy ich również w wykorzystaniu otwartego rynku pracy i zatrudnianiu pracownika z całego kraju.

usługi podstawowe
 • naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie oraz dostarczanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • przygotowywanie rozliczeń rocznych pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • opracowywanie raportów i analiz w sprawie wynagrodzeń

usługi dodatkowe
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
 • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników
 • przygotowywanie deklaracji dla PFRON
 • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • sporządzanie różnego rodzaju raportów wg zadanych przez Klienta kryteriów
 • sporządzanie przelewów dot. wynagrodzeń
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • Pobierz formularze i zaświadczenia w formacie PDF

usługi pozapłacowe
 • pomoc w uzyskaniu zaświadczenia A1 dla osób samozatrudnionych
 • pomoc w legalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy
 • bezpośrednia współpraca z działem księgowości klienta
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta, w tym raportowanie dotyczące kosztów wynagrodzeń
 • elektroniczna platforma pracownika: e-pracownik ( wkrótce )

 • Pobierz zaświadczenie A1 w formacie PDF