RACHUNKOWOŚĆ TWOJEJ FIRMY

usługi księgowe

Prowadzimy wszelkie wymagane prawem ewidencje

  • księgi rachunkowe (pełna księgowość, K.H.)
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
  • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt)
  • rejestry VAT (sprzedaży i zakupów) dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług
  • karta podatkowa
  • rozliczenia związane z najmem
  • rozliczenia WNT, WDT, EXPORT, IMPORT
promocje

Oferta usług oraz aktualne 'UPUSTY/RABATY'

Uruchom poniższy link. Cool
oprogramowanie

Rozwiązania informatyczno-księgowe

Usługi prowadzimy przy pomocy nowoczesnego oprogramowania komputerowego ( SAGE Symfonia, Asseco Poland ). Zapewniamy bezpieczeństwo danych oraz zdalny dostęp przez internet. Kompleksowa obsługa księgowa, oferowana przez nasze biuro rachunkowe to prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji (ksiąg i rejestrów), wypełnianie deklaracji podatkowych, zeznań i sprawozdań dla celów statystycznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów (US/ZUS) drogą elektroniczną: E-PODPIS za pomocą certyfikatu i eletronicznego podpisu UNIZETO ProCERTUM.oprogramowanie dostarcza firma: Cool