WSPÓŁPRACA / CENNIK

cena usług

Bezpłatna wycena usług księgowych

Uruchom poniższy link.

Cool

pierwszy etap

Jak przedstawia się comiesięczna współpraca

W pierwszej kolejności następuje podpisanie umowy o świadczenie usług księgowych, w zależności od swobodnego wyboru umowy, a mianowicie każda osoba fizyczna bądź spółka może ustalić swój własny okres jej trwania. Umowy można zawrzęć nawet na miesięczny okres próbny w czasie którym zdecydują Państwo o dalszej współpracy.

drugi etap

Kolejnym etapem współdziałania jest gotowość do przekazywania miesięcznych dowodów księgowych (do 5 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego).

Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 - 17.00 lub skorzystać z możliwości odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Dostosowując się do klienta odbieramy dokumenty także za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu lub komunikatorów internetowych. Pozwala to na obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Przed sporządzeniem ostatecznych deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o spodziewanym wyniku finansowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego, w zależności od sposobu wyboru powiadomienia ( telefonicznie , mailowo lub sms ) zostaje przesłana wiadomość o podatkach i opłatach do US i ZUS. Twój czas jest dla nas cenny !


Zakres obsługi odbioru dokumentacji:

  • Mobilny po uprzednim ustaleniu dnia odbioru
  • Elektroniczny przesłany w formacie PDF
  • Kurierski wysyłany pocztą zleconą

archiwizacja

Gromadzenie i archwizacja dokumentacji księgowej.

Wszelka dokumentacja księgowa podatnika przechowywana i jednocześnie archiwizowana jest w siedzibie biura rachunkowego. W razie potrzeby przechowywania dokumentacji w siedzibie firmy, dokumenty księgowe zaraz po sporządzeniu dokumentacji i deklaracji podatkowej są przekazywane do klienta. Na życzenie istnieje możliwość sporządzenia całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy, jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi. Biuro zapewnia archwizację dokumentów, jednakże następuje to na podstawie osobnej umowy i płatności zgodnie z cennikiem usług.


ochrona prawna

Zabezpieczenia prawne i elektroniczne świadczonych usług księgowych

Kompleksowa obsługa księgowa, oferowana przez nasze biuro rachunkowe to prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji (ksiąg i rejestrów), wypełnianie deklaracji podatkowych, zeznań i sprawozdań dla celów statystycznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów (US/ZUS) drogą elektroniczną: . E-PODPIS za pomocą certyfikatu i eletronicznego podpisu UNIZETO ProCERTUM. Dzialaność biura rachunkowego jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzlaności cywilnej świadczonych usług księgowych w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU S.A.).


uprawnienia

Licencja Ministra Finansów

Biuro T&T jest firmą wyspecjalizowaną w usługach księgowych. Posiadamy wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia usług w zakresie finansowo-rachunkowym pod nr 43903. Działalność powstała z inicjatywy osób posiadających praktykę zawodową zdobytą w firmach prywatnych, instytucjach finansów publicznych itp. Współpracują z nami prawnicy oraz doradcy podatkowi. Z wyżej wymienionych powodów możemy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać naszych Klientów w obszarze rachunkowości i podatków, na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej. Biuro stawia na pomoc prawno-podatkową dla wszystkich zainteresowanych. Pamiętaj o wyborze wyłącznie biura licencjonowanego oraz ubezpieczonego OC.


innowacja

Innowacyjne usługi księgowe

Usługi prowadzimy przy pomocy nowoczesnego oprogramowania komputerowego (SAGE Symfonia, Asseco Poland, Certum). Zapewniamy bezpieczeństwo danych oraz zdalny dostęp przez internet. Nasza działalność nastawiona jest na innowacyjne rozwiązania. Wraz z nadchodzącymi zmianami staramy się iśc w kierunku rozwoju technologicznego dając tym samym udogodnienia naszym stałym klientom.